Investeringssparkonto

Dela

Om du inte enbart vill spara pengar på ett högräntekonto utan även vill spara i aktier och fonder bör du öppna ett investeringssparkonto (ISK). Det är den absolut smidigaste lösningen för privatpersoner som vill placera pengar i värdepapper och det är inte bara smidigt, det brukar även löna sig.

Vad är ett investeringssparkonto?

  • Du kan placera pengar i fonder, aktier och andra värdepapper via ditt investeringssparkonto.
  • Du kan även spara pengar på det men det är inget du bör göra eftersom räntan för likvida medel är lika låg som på ett vanligt lönekonto. Nej, likvida medel ska du spara på ett högräntekonto och bara sätta in pengar på ditt ISK när du bestämt dig för att köpa värdepapper.
  • Du behöver inte betala någon vinstskatt på dina vinster utan betalar istället en mycket låg schablonskatt på ditt innehav (se nedan).
  • Eftersom du inte behöver betala någon vinstskatt behöver du inte redovisa dina försäljningar vilket gör det lättare för dig att deklarera. Du behöver inte ens redogöra för hur mycket du har på ditt investeringssparkonto, det ordnar banken åt dig genom att skicka in dina kontrolluppgifter till skatteverket.
  • Schablonskatten är mycket låg (se nedan).

Tryggt konto

  • Alla dina värdepapper täcks av det så kallade investerarskyddet om banken du har investeringssparkontot hos skulle gå in konkurs. Du får 100 % i ersättning upp till 250 000 kr om banken inte skilt på kundernas och sina egna tillgångar, vilket inte är troligt eftersom det inte är tillåtet. Om banken har skilt på sina och dina tillgångar förlorar du ingenting även om du har värdepapper som är värda mer än 250 000 kr.
  • Dina likvida medel skyddas av insättningsgarantin. Du får 100 % i ersättning upp till 100 000 Euro.

Låg skatt

Ett investeringssparkonto har en mycket låg schablonskatt. Den utgör 30 % av statslåneräntan som för närvarande (2015) är på 0,9 %, vilket gör att du bara skattar 0,27 % på ditt innehav och det är ju nästan ingenting. Det här har gjort att alltfler privatpersoner skaffar sin aktieportfölj via sitt investeringssparkonto, det bör du också göra om du vill spara i värdepapper.